עדכונים
03-04-2024 פעילות סניפי טרם פסח 2024
31-03-2024 עדכון מחיר לחיילים
02-04-2024 שינוי כתובת קרית גת
14-02-2024 עדכון שעות פתח תקווה
15-02-2024 עדכון שעות סניף ראש העין
15-02-2024 שירותי רנטגן קרית מלאכי
23-04-2023 בדיקות שפעת מהירות
20-08-2023 מרפאה לניקוי שעוות אזניים
30-01-2024 תפילה לעם ישראל
22-06-2021 טרם בתקשורת
מחקר בטרם

Publications

1. Zimmerman DR. Community-based urgent care in Israel and worldwide. October 2013; 2:38. (view publication)
----------------------------
2. Wilson BJ, Zimmerman DR, Applebaum KG, Kovalski N, Stein C. Patients who leave before being seen in an urgent care setting. European Journal of Emergency MedicineSeptember 2012. (View publication)
----------------------------
3. Nahir B, Kovalski N, Zimmerman DR. Failure to radiologically confirm community-acquired pneumonia means antibiotic overtreatment. Clinical Infectious Diseases 2012; 54:1816 .(view publication)
----------------------------
4. Hamui A, Zimmerman DR, Lipsitz J. Fever phobia in the ultra-religious community in Israel. Harefuah 2012; 151: 335-337. (view publication)
----------------------------
5. Zimmerman DR, Kovalski N, Fields S, Lumelsky D, Miron D. Diagnosis of childhood pneumonia: clinical assessment without radiological confirmation may lead to overtreatment. Pediatric Emergency Care  2012; 28:646-9. (view publication)
----------------------------
6. Lipsitz JD, Zimmerman DR, Kovalski N, Gross R, Hammel R. Chief complaints and diagnoses of displaced Israelis seeking medical treatment during the 2006 Israel Lebanon War. American Journal Disaster Medicine September, 2010;  5:305-14.  (view publication)
----------------------------
7. Hammel R, Zimmerman DR, Kovalski N. Mobile telephone-based orthopedic consultation.AJR- American Journal Roentgenology 2010;195:W307. (view publication)
----------------------------
8. Zimmerman DR. Treatment of pediatric community-acquired pneumonia in an urgent care center. Journal of Urgent Care Medicine November, 2009; web edition. 
----------------------------
9. Zimmerman DR, Kovalski N, Hain B, Stewart-Freedman B, Halperin E. Temporal distribution of clinical bronchiolitis in the Jerusalem area – a preliminary report. Israel Journal of Emergency Medicine 2009:9 (2): 10-14. (view publication)
----------------------------
10. Kovalski N, Zimmerman DR, Fields S, Frankl U. Effect of remote orthopedic consultation on hospital referrals in a community-based urgent care facility. Israeli Journal of Emergency Medicine 2008; 8(3):29-33. (view publication)
----------------------------
11. Bagahon Y, Zimmerman DR, Schipilliti S, Kovalski N. Urgent Care of pharyngotonsillitis in Israel: undertested, overtreated. Israeli Journal of Emergency Medicine 2007;7(3):23-26. (view publication)
----------------------------
12. Stewart-Freedman B, Kovalski N. An ongoing outbreak of measles linked to the United Kingdom in an ultra-orthodox Jewish community in Israel. Euro Surveill. 2007; September 20;12 (9):EO70920.1. (view publication)
----------------------------
13. Zimmerman DR, Kovalski N. Referral rates from free-standing medical facilities in Jerusalem to hospital based emergency departments: a brief report. Israel Journal of Emergency Medicine 2006;6(2):56-8. (view publication)
----------------------------
14. Zimmerman DR, Kovalski N. Brief report: pediatric visits to a free-standing emergency facility. Israel Journal of Emergency Medicine 2006;6(4):15-21. (view publication)
----------------------------
15. Lipsitz J, Zimmerman DR, Kovalski N, Gross, R. Urgent care utilization by relocated northern Israeli residents during the summer 2006 war. Israel Journal of Emergency Medicine 2006;6(4):15-21. (view publication)
----------------------------