עדכונים
03-04-2024 פעילות סניפי טרם פסח 2024
31-03-2024 עדכון מחיר לחיילים
02-04-2024 שינוי כתובת קרית גת
14-02-2024 עדכון שעות פתח תקווה
15-02-2024 עדכון שעות סניף ראש העין
15-02-2024 שירותי רנטגן קרית מלאכי
23-04-2023 בדיקות שפעת מהירות
20-08-2023 מרפאה לניקוי שעוות אזניים
30-01-2024 תפילה לעם ישראל
22-06-2021 טרם בתקשורת
מדדי איכות בטרם

מדדי איכות בטרם

אנו בטרם תמיד שואפים לצעוד קדימה ולהוביל לצורך זאת ייצרנו מדדי איכות ואנו מתמידים בהם

השימוש‏ ב"מדדי ‏איכות" ‏מקצועיים‏ בתחום ‏הרפואה, ‏הולך‏ וגובר ‏ברחבי העולם, ‏כבסיס‏ ייחוס‏ חדשני,‏
המשמש‏ להשוואה ‏ולהערכת ‏איכות‏ הטיפול ‏בבתי ‏החולים ‏ובקהילה.
‏ההנהלה‏ הרפואית ‏ב-"טרם" קיבלה‏ החלטה ‏לבחון ‏את ‏איכות ‏הטיפול ‏בסניפיה, ‏באופן‏
יזום.‏ נבחרו ‏12 תחומים ‏אשר ‏מצויים ‏במדידה‏ בארגונים ‏שונים ‏ברחבי ‏העולם, ‏במטרה‏ לקבל ‏תמונת‏
מצב ‏עכשווית ,‏אל ‏מול ‏יעדים ‏מקובלים.
תחום ‏הרפואה‏ הדחופה, ‏מצוי ‏ב"תפר" ‏שבין ‏הרפואה ‏הקהילתית,‏ לבין ‏בתי‏ החולים, ‏וקיימת ‏חשיבות‏
רבה ‏למדידה ‏מקצועית ‏של ‏ההתנהלות ‏בו. ‏המדדים ‏אשר ‏נבחרו, ‏משקפים ‏– מדדי ‏תהליך, ‏ומדדי‏
תוצא, ‏בעלי ‏חשיבות ‏קלינית ‏ובסיס ‏מדעי, ‏ואשר ‏קיימת ‏היתכנות ‏להשגתם. ‏המדדים ‏רובם ‏נלקחו‏
ממקורות ‏מידע ‏קיימים ‏בעולם ‏ו/או ‏בתחומים ‏שזוהו ‏ע"י ‏האיגודים ‏המקצועיים ‏בישראל, ‏כבעלי‏
משמעות ‏מקצועית.
"טרם",‏ בחרה ‏להוביל ‏בתחום ‏הבטחת ‏האיכות,‏ ולהיות ‏חלוצה ‏במדידה ‏ובשיקוף ‏מדדים ‏אלו,‏ לציבור‏
הרחב. ‏העובדה ‏כי ‏מזה ‏שנים, ‏"טרם" ‏עושה ‏שימוש ‏ברשומה ‏ממוחשבת, ‏מאפשרת ‏איסוף ‏מידע‏
מתוקף ‏בצורה ‏מהימנה.‏
לאחרונה,‏פרסם ‏משרד‏ הבריאות ‏לראשונה,‏ דו"ח ‏מטעמו, ‏‏בו ‏הוצגו ‏ארבעה ‏מדדים ‏מקצועיים‏ אשר‏
נקבעו ‏כמדדי ‏איכות ‏הטיפול ‏בבתי ‏החולים ‏בארץ ‏בשנים ‏2013-2014.‏בשלב ‏ה-"טרום‏ בית ‏חולים"‏
באמבולנסים - הוטמעו ‏2 מדדים ‏בשלב ‏זה. ‏אנו ‏שמחים ‏להיות ‏חלק ‏מתהליך ‏חשוב ‏זה, ‏של ‏קידום‏
השקיפות.
 
רפואה דחופה בקהילה
מדדי איכות הטיפול

ינואר - דצמבר 2020

 
תיאור מדד יעד
% טריאז'/תחילת טיפול < 15 דקות 94% 95%
% א.ק.ג. < 15 דקות כאבים בחזה 99% 100%
% זיהוי STEMI < ד 30 דקות  92% 95%
% נגד כאבים < 20 דקות 27% 80%
% התעלפות/חרדה עם א.ק.ג.  93% 95%
% אבחנת ברונכיוליטיס ילדים ללא רנטגן 68% 80%
% דלקת ראות מגובה ממצא רדיולוגי 81% 92%
% מתן אנטיביוטיקה לדלקת גרון תלוי תרבית 67% 80%
% אנטיביוטיקה על תנאי לדלקת אוזן > גיל 2 31% 75%
% יחס סטרואידים לאסתמה שאינו  INH 96% 95%
% זיהוי ראשוני מדויק של שברים  95% 97%
% שיחרור לאחר גמר טיפול < 60 דקות 62% 66%