עדכונים
24-07-2020 טרם בתקשורת
02-04-2020 סרטון התמודדות עם הקורונה מרופאי טרם
20-04-2020 פעילות סניפי טרם בתקופת הקורונה

סניף לוד - רמלה סגור זמנית

סניף לוד - רמלה סגור זמנית

סניף לוד - רמלה סגור זמנית עד 19.5.21