עדכונים
24-07-2020 טרם בתקשורת
02-04-2020 סרטון התמודדות עם הקורונה מרופאי טרם
20-04-2020 פעילות סניפי טרם בתקופת הקורונה

סניף אשקלון ייסגר בשעה 19:00

סניף אשקלון ייסגר בשעה 19:00

 סניף אשקלון יסגר בשעה 19:00 עד לתאריך 18.5.21 כולל