עדכונים
06-04-2021 עבודות תחזוקה
07-04-2021 שעות פעילות סניפי טרם יום העצמאות 2021
24-07-2020 טרם בתקשורת
02-04-2020 סרטון התמודדות עם הקורונה מרופאי טרם
20-04-2020 פעילות סניפי טרם בתקופת הקורונה

שעות פעילות סניפי טרם יום העצמאות 2021

שעות פעילות סניפי טרם יום העצמאות 2021לרישמת שעות הפעילות לפי סניף לחץ כאן